AirPrint-printergegevens ophalen

U AirPrint-printergegevens ophalen voor verschillende netwerken en deze toevoegen aan uw AirPrint-payload.

U kunt AirPrint-printergegevens toevoegen aan de AirPrint-payload, zodat gebruikers van iOS-apparaten bekende AirPrint-printers kunnen gebruiken. Omdat voor Profielbeheer een webportaal wordt gebruikt, is het mogelijk dat u zich niet in hetzelfde subnet bevindt als de printers die uw gebruikers mogen gebruiken. Met Terminal en enkele UNIX-commando's kunt u het IP-adres en het resourcepad vaststellen voor de printers die u aan de AirPrint-payload wilt toevoegen.

 1. Sluit een Mac aan op het lokale netwerk (subnet) waarin de AirPrint-printers zich bevinden.

 2. Open Terminal via 'Programma's > 'Hulpprogramma's', geef ippfind op en druk op de Return-toets.

  Noteer de printergegevens die door het commando worden geretourneerd. Deze zien er ongeveer als volgt uit:

  ipp://mijnprinter.local.:631/ipp/port1

  Het eerste deel is de naam van uw printer en het laatste deel is het resourcepad.

 3. Geef het volgende commando en de naam van uw printer op om het IP-adres te verkrijgen:

  ping mijnprinter.local.

  Noteer de IP-adresgegevens die door het commando worden geretourneerd. Deze zien er ongeveer als volgt uit:

  PING mijnprinter.local (10.50.25.21)
 4. U kunt nu het IP-adres en resourcepad invoeren in de instellingen voor de AirPrint-payload. Het IP-adres is bijvoorbeeld 10.50.25.21 en het resourcepad is /ipp/port1.