Een inschrijvingsprofiel toevoegen aan een schijfkopie

U kunt een inschrijvingsprofiel toevoegen aan NetRestore-schijfkopieën van OS X. Zodra de Mac is hersteld, wordt het inschrijvingsprofiel geladen en wordt de computer ingeschreven bij Profielbeheer. Wanneer u de schijfkopie aanmaakt, kunt u met System Image Utility het inschrijvingsprofiel toevoegen aan de takenreeks voor het toevoegen van configuratieprofielen. U kunt deze methode ook gebruiken om configuratieprofielen te installeren voor certificaten, netwerkinstellingen, enzovoort. Zie System Image Utility Help in OS X voor meer informatie.

Opmerking: De Mac moet verbinding met Profielbeheer kunnen maken. Als dat niet het geval is, is inschrijven niet mogelijk.