Variabelen in payloads

In elk payloadveld kunt u gegevensvariabelen gebruiken die dynamisch worden omgezet wanneer het configuratieprofiel naar beheerde apparaten wordt verstuurd of aan een gebruiker wordt toegewezen. Hierdoor kunt u profielen aanmaken die in verschillende situaties en op verschillende apparaten kunnen worden gebruikt.

Hieronder worden de vervangingsvariabelen beschreven die u kunt opgeven. U kunt de variabelen combineren met statische tekst, zoals '%shortname%@example.com'.

Variabelen voor gebruikersgegevens

Deze variabelen worden omgezet aan de hand van gegevens uit de adreslijstrecord (Open Directory) van de gebruiker.

Variabele

Vervanging

%full_name%

De volledige naam van de gebruiker, bijvoorbeeld Melissa Donkers

%first_name%

De voornaam van de gebruiker, bijvoorbeeld Melissa

%last_name%

De achternaam van de gebruiker, bijvoorbeeld Donkers

%email%

Het e-mailadres van de gebruiker

%job_title%

De functie van de gebruiker

%mobile_phone%

Het nummer van de mobiele telefoon van de gebruiker

%short_name%

De korte naam van de gebruiker, bijvoorbeeld mdonkers

%guid%

De GUID van de gebruiker, bijvoorbeeld 237

Variabelen voor apparaatgegevens

Deze variabelen worden omgezet aan de hand van gegevens uit de apparaatrecord in Profielbeheer.

Variabele

Vervanging

%ICCID%

De ICCID van de simkaart van het apparaat (indien aanwezig)

%OSVersion%

Het versienummer van het besturingssysteem (OS) van het apparaat, zoals '10.9'

%SerialNumber%

Het serienummer van het apparaat

%ProductName%

De productnaam van het apparaat, zoals 'MacBook'

%BuildVersion%

Een alfanumerieke weergave van de OS-versie die op het apparaat is geïnstalleerd, zoals '11J66'

%IMEI%

De IMEI (International Mobile Equipment Identity) van het apparaat (indien aanwezig)

%WiFiMAC%

Het MAC-adres van de Wi-Fi-interface van het apparaat

Variabelen voor 802.1X-netwerken

Op Mac-computers kunt u de volgende variabelen gebruiken in de velden voor 802.1x-gebruikersnamen. Deze variabelen worden tijdens de installatie van het configuratieprofiel op het apparaat omgezet. U kunt deze variabelen combineren met statische tekst, zoals 'Mac. %HardwareUUID%', om een samengestelde gebruikersnaam aan te maken.

Variabele

Vervanging

%AD_ComputerID%

De computer-ID voor Active Directory

%AD_Domain%

Het Active Directory-domein

%AD_DomainForestName%

De naam van het Active Directory-forest

%AD_DomainGuid%

De Active Directory-GUID

%AD_DomainNameDNS%

De DNS-naam voor Active Directory

%AD_KerberosID%

De Kerberos-ID voor Active Directory

%ComputerName%

De naam van de computer die is ingesteld via 'Systeemvoorkeuren' > 'Delen'

%HardwareUUID%

De unieke ID van de computer

%HostName%

De DNS-naam van de computer, zoals 'mac1.voorbeeld.com'

%LocalHostName%

De lokale netwerknaam van de computer, zoals 'Mac1.local'

%MACAddress%

Het standaard-MAC-adres (en0) van de computer

%SerialNumber%

Het serienummer van de computer