Aangeschafte apps en boeken naar gebruikers en gebruikersgroepen pushen

Apps en boeken die u via het VPP aanschaft, kunnen automatisch naar apparaten van gebruikers en groepen worden gepusht.

 1. Maak gebruikers aan of maak een koppeling met een andere ondersteunde adreslijstvoorziening. Zie Een gebruikersaccount aanmaken of Een groep aanmaken in Server Help voor informatie.

 2. Installeer het voorzieningtoken van het Volume Purchase Program. Zie Aangeschafte apps en boeken bekijken in Server Help voor informatie.

 3. Selecteer de gebruiker of groep in de navigatiekolom van Profielbeheer en klik op de tab 'Apps' of 'Boeken'.

  Er verschijnt een venster met alle apps (of boeken) die aan die gebruiker of groep zijn toegewezen.

 4. Kies 'Push VPP-apps' of 'Push VPP-boeken' uit het taakmenu Taakmenu.

  Er verschijnt een venster waarin u de apps kunt kiezen die u naar de gebruiker of groep wilt pushen.

  Opmerking: Interne bedrijfsapps en -boeken worden automatisch gepusht.

 5. Selecteer de apps of boeken die u wilt pushen, klik op 'OK' en klik op 'Bewaar'.

  De geselecteerde apps of boeken worden nu gedownload naar de gekoppelde apparaten. Bij 'Actieve taken' in de navigatiekolom wordt de status van deze taak aangegeven.

  Opmerking: Als apps die nog niet op een apparaat zijn geïnstalleerd, worden gepusht via de taak 'VPP-apps pushen', worden de apps automatisch verwijderd wanneer een gebruiker zich uitschrijft bij MDM.