Beheerde distributie

U kunt op tal van manieren apps en boeken toewijzen aan apparaten, groepen apparaten, gebruikers en groepen gebruikers.

Type app of boek

Kan worden toegewezen aan Mac-computers

Kan worden toegewezen aan iOS-apparaten

Kan worden toegewezen aan gebruikers

Interne app

Ja

Ja

Ja

Intern boek

Nee

Ja

Ja

VPP-app

Ja

(OS X El Capitan of nieuwer)

Ja

(iOS 9 of hoger)

Ja

VPP-boek

Nee

Nee

Ja

Opmerking: Als boeken uit de iBooks Store eenmaal aan gebruikers zijn toegewezen, kan deze toewijzing niet meer ongedaan worden gemaakt.

Apps toewijzen aan apparaten

Zie Apparaatgroepen beheren voor informatie over het aanmaken van een apparaatgroep.

 1. Zorg dat het apparaat is ingeschreven bij Profielbeheer.

 2. Installeer het voorzieningtoken van het Volume Purchase Program. Zie Aangeschafte apps en boeken bekijken in Server Help voor informatie.

 3. Selecteer 'Apparaten' of 'Apparaatgroepen' in de navigatiekolom van Profielbeheer en selecteer vervolgens het apparaat of de apparaatgroep in kwestie.

 4. Selecteer de tab 'Apps'.

 5. Klik op 'Voeg toe' Knop met het plusteken om de lijst met apps weer te geven.

 6. Selecteer de apps die u aan het apparaat wilt toewijzen.

  Wanneer u een app die via het VPP is aangeschaft aan een apparaat of apparaatgroep hebt toegewezen, neemt het aantal toewijsbare apps overeenkomstig af. Als u een app intrekt, neemt het aantal toe.

 7. Kies 'Automatisch' of 'Handmatig' uit het venstermenu 'Installatiemodus'.

  In het geval van bedrijfsapps wordt de automatische installatiemodus gebruikt.

 8. Klik achtereenvolgens op 'OK' en 'Bewaar'.

Boeken toewijzen aan gebruikers en gebruikersgroepen

Boeken uit de iBooks Store kunnen niet aan iOS-apparaten worden toegewezen. Boeken die u zelf aanmaakt (zogeheten "bedrijfsboeken") kunnen wel aan apparaten worden toegewezen.

 1. Zorg dat het apparaat is ingeschreven bij Profielbeheer.

 2. Selecteer 'Apparaten' of 'Apparaatgroepen' in de navigatiekolom van Profielbeheer en selecteer vervolgens het apparaat of de apparaatgroep in kwestie.

 3. Selecteer de tab 'Boeken'.

 4. Klik op 'Voeg toe' Knop met het plusteken om de lijst met boeken weer te geven.

 5. Selecteer een of meer boeken en klik achtereenvolgens op 'OK' en 'Bewaar'.

Apps en boeken toewijzen aan gebruikers en gebruikersgroepen

Apps en boeken kunnen op diverse manieren naar gebruikers worden gedistribueerd. Bij apps die via het VPP zijn aangeschaft, moet de gebruiker een uitnodiging accepteren en een Apple ID hebben. Uitnodigingen kunnen worden verstuurd naar afzonderlijke gebruikers, naar gebruikersgroepen en naar apparaten die al aan gebruikers zijn gekoppeld. U kunt bijvoorbeeld een hele groep gebruikers uitnodigen aan wie al apparaten zijn toegewezen. De uitnodiging kan naar het apparaat worden verstuurd in plaats van naar de gebruiker.

Opmerking: Bij toewijzing aan gebruikers en gebruikersgroepen kan de uitnodiging alleen naar gebruikers of aan gebruikers toegewezen apparaten worden verstuurd als poort 25 niet door uw firewall wordt geblokkeerd. Als u uw mailserver wilt gebruiken voor het doorsturen van berichten, selecteert u 'Stuur uitgaande post door via internetaanbieder' in de Mail-voorziening en geeft u de naam van de server voor uitgaande post op in het venster.

 1. Maak gebruikers aan of maak een koppeling met een andere ondersteunde adreslijstvoorziening. Zie Een gebruikersaccount aanmaken in Server Help voor informatie.

 2. Installeer het voorzieningtoken van het Volume Purchase Program. Zie Aangeschafte apps en boeken bekijken in Server Help voor informatie.

 3. Nodig gebruikers of groepen uit om zich voor distributie via het VPP in te schrijven. Zie Gebruikers uitnodigen om zich voor distributie via het VPP in te schrijven en Groepen uitnodigen om zich voor distributie via het VPP in te schrijven voor informatie.

 4. Selecteer 'Gebruikers' of 'Groepen' in de navigatiekolom van Profielbeheer en selecteer vervolgens de gebruiker of groep in kwestie.

 5. Selecteer de tab 'Apps' of 'Boeken'.

 6. Klik op 'Voeg toe' Knop met het plusteken om een app of boek te selecteren in de lijst.

  Wanneer u via het VPP aangeschafte apps of boeken aan een gebruiker of groep hebt toegewezen, neemt het aantal toewijsbare apps of boeken overeenkomstig af. Als u een app intrekt, neemt het aantal toe. De toewijzing van boeken die via het VPP zijn aangeschaft, kan niet worden ingetrokken.

 7. Selecteer 'Apple ID' in het venstermenu bij de toewijzingsmodus.

 8. Kies 'Automatisch' of 'Handmatig' uit het venstermenu 'Installatiemodus'.

  Als u 'Handmatig' selecteert, wordt de app als beschikbaar voor installatie weergegeven in de aankopenlijst wanneer gebruikers op hun Mac of iOS-apparaat inloggen bij de App Store. Toegewezen boeken verschijnen in iBooks.

  Als u 'Automatisch' selecteert, wordt de app automatisch gedownload.

 9. Klik achtereenvolgens op 'OK' en 'Bewaar'.

Wanneer gebruikers op hun Mac of iOS-apparaat inloggen bij de App Store, wordt de app als beschikbaar voor installatie weergegeven in de aankopenlijst. Toegewezen boeken verschijnen in iBooks. Zie Aangeschafte apps en boeken naar gebruikers en gebruikersgroepen pushen als u wilt dat apps of boeken worden gedownload zonder tussenkomst van de gebruiker.