Apparaten aan gebruikers koppelen

Wanneer u een apparaat aan een gebruiker koppelt, breidt u het beheerniveau en de mogelijkheden uit voor zowel het apparaat als de gebruiker.

  1. Selecteer 'Gebruikers' in de navigatiekolom van Profielbeheer.

  2. Selecteer een gebruiker en klik op de tab 'Apparaten'.

  3. Klik op de knop met het plusteken Knop met het plusteken en selecteer vervolgens 'Voeg appar. toe'.

    Er verschijnt een venster met alle ingeschreven apparaten.

  4. Selecteer of zoek de apparaten die u aan de gebruiker wilt koppelen en klik op 'Gereed'.

    Deze apparaten zijn nu aan de gebruiker gekoppeld.