Een apparaat verwijderen

U kunt apparaten verwijderen uit de beheerlijst van Profielbeheer. Dit houdt in dat ze worden uitgeschreven bij apparaatbeheer en dat alle instellingen en interne bedrijfsapps en -boeken van het apparaat worden verwijderd. Dit kan onder andere door het apparaat uit Profielbeheer te verwijderen of door de gebruiker te vragen het MDM-profiel van het apparaat te verwijderen. De functie 'Herstel plaatsaanduiding' is bedoeld om te worden gebruikt als een apparaat buiten Profielbeheer om is uitgeschreven (dus door het MDM-profiel te verwijderen).

Als u een beheerd apparaat verwijdert, blijft wel een plaatsaanduiding voor het apparaat staan. Bij deze plaatsaanduiding worden de aan het apparaat toegewezen profielen en apps bewaard. Deze toewijzingen kunnen worden hersteld zodra het apparaat weer wordt ingeschreven. Aan de plaatsaanduiding blijven ook de gegevens gekoppeld die het laatst over het apparaat bekend waren, zoals de eigenaar, de hardware- en softwareconfiguratie, en de bypasscode voor het activeringsslot. In bepaalde omstandigheden is het niet mogelijk om de inschrijving van een apparaat op afstand ongedaan te maken. Dit is bijvoorbeeld het geval als de gebruiker het apparaat heeft gewist of als het apparaat beschadigd is geraakt en er geen communicatie met Profielbeheer mogelijk is. In deze gevallen kunt u de apparaatvermelding desgewenst terugzetten naar een plaatsaanduiding, aangezien uitschrijven niet mogelijk is.

  1. Selecteer 'Apparaten' in de navigatiekolom van Profielbeheer en selecteer het apparaat dat u wilt verwijderen.

  2. Klik op de knop met het minteken en kies een van de volgende twee opties:

    • Selecteer 'Herstel plaatsaanduiding' als u niet wilt proberen het apparaat via het netwerk te verwijderen en u alleen wilt aangeven dat het apparaat niet meer op afstand wordt beheerd.

    • Selecteer 'Schrijf uit' als u wilt proberen het apparaat via het netwerk te verwijderen en u, als dit is gelukt, de apparaatvermelding in een plaatsaanduiding wilt omzetten.

    U kunt de plaatsaanduiding voor het apparaat op elk gewenst moment verwijderen door deze uit de apparatenlijst te verwijderen.