AirPlay-instellingen

Met deze payload kunt u vooraf wachtwoorden voor doelen voor synchrone AirPlay-weergave configureren en de toegestane doelen voor het apparaat weergeven.

Opmerking: Gebruik de AirPlay-payload voor alle configuratieprofielen. Zie Informatie over profielen en payloads en Tips voor payloads voor meer informatie.

U kunt toegang verlenen tot bepaalde Apple TV's die worden beheerd met Profielbeheer. Wanneer een Apple TV aan de payload wordt toegevoegd, kunt u het wachtwoord opnemen, zodat AirPlay-verbindingen kunnen worden gemaakt zonder dat de gebruiker het wachtwoord hoeft te weten. U kunt het gebruik van AirPlay ook beperken tot de geselecteerde Apple TV's. Zie Apple TV-apparaten toevoegen voor meer informatie over het toevoegen van Apple TV aan Profielbeheer.