Exchange-instellingen

Met deze payload kunt u de gebruikersinstellingen voor uw Microsoft Exchange-server opgeven.

Opmerking: Gebruik de payload voor Exchange-instellingen voor configuratieprofielen voor gebruikers en gebruikersgroepen in iOS en OS X. Zie Informatie over profielen en payloads en Tips voor payloads voor meer informatie.

U kunt een profiel voor een specifieke gebruiker aanmaken door de gebruikersnaam, de hostnaam en het e-mailadres op te geven. Het is ook mogelijk om alleen de hostnaam op te geven. In dat geval wordt gebruikers gevraagd de andere waarden in te vullen wanneer ze het profiel installeren. iOS-apparaten maken gebruik van ActiveSync om te communiceren met Exchange. Mac-computers met OS X Lion versie 10.7 of hoger maken gebruik van Exchange Web Services.

Als de optie 'Gebruik SSL' is geselecteerd en het SSL-certificaat van de server niet is uitgegeven door een vertrouwde certificaatautoriteit die bekend is bij de apparaten, gebruikt u de payload 'Certificaten' om de rootcertificaten of intermediaire certificaten toe te voegen die nodig zijn om het SSL-certificaat van de server te valideren.

Om een certificaat op te geven waarmee de gebruiker bij de Exchange-server wordt geïdentificeerd, klikt u op de knop met het plusteken Knop met het plusteken en selecteert u een identiteitscertificaatbestand. Nadat u een certificaat hebt toegevoegd, kunt u de wachtzin van het certificaat in het configuratieprofiel inbedden. Als u de wachtzin niet opgeeft, wordt de gebruiker tijdens de installatie van het profiel gevraagd de wachtzin in te voeren.

Privacy-instellingen

Instelling

Beschrijving

Sta toe dat gebruiker berichten uit deze account verplaatst

Als deze optie is uitgeschakeld, kunnen gebruikers e-mailberichten niet van de ene account naar de andere verplaatsen.

Sta synchronisatie van recente adressen toe

Als deze optie is uitgeschakeld, worden onlangs gebruikte adressen niet tussen apparaten gesynchroniseerd.

Gebruik alleen in Mail

Als deze optie is uitgeschakeld, kunnen andere apps worden gebruikt om e-mail te versturen vanaf de opgegeven account.

U kunt Exchange-accounts toevoegen door op de knop voor het toevoegen van een payload te klikken.