Instellingen voor materiaalfilters

Gebruik deze payload om aan te geven welke websites op het apparaat kunnen worden weergegeven. U kunt ervoor zorgen dat websites met expliciet materiaal automatisch worden weggefilterd en vervolgens specifieke sites opgeven die u wilt toestaan of blokkeren. U kunt een apparaat ook zo instellen dat alleen bepaalde websites kunnen worden weergegeven en vervolgens bladwijzers naar deze websites aanmaken.

Opmerking: Gebruik de payload voor materiaalfilters voor iOS-configuratieprofielen voor apparaten, gebruikers en gebruikersgroepen. Zie Informatie over profielen en payloads en Tips voor payloads voor meer informatie.

U kunt ervoor zorgen dat websites met expliciet materiaal automatisch worden weggefilterd en vervolgens specifieke sites opgeven die u wilt toestaan of blokkeren. U kunt ook een apparaat zodanig configureren dat de gebruikers alleen specifieke websites kunnen weergeven en bladwijzers voor die websites kunnen aanmaken. Wanneer u URL's invoert, begint u de URL met "https://" of "http://". Voeg indien nodig afzonderlijke vermeldingen toe voor de http://- en https://-versie van dezelfde URL. Deze instellingen kunnen niet worden gewijzigd op een iOS-apparaat wanneer een geïnstalleerd configuratieprofiel materiaalbeperkingen bevat.

Instelling

Beschrijving

Toegestane URL's

Voeg URL's aan deze lijst toe als u gebruikers toegang wilt geven tot bepaalde websites, zelfs wanneer deze door het automatische filter als expliciet worden aangemerkt. Als u deze lijst leeg laat, is toegang tot alle niet-expliciete websites toegestaan, behalve tot de websites die in 'URL's op blacklist' worden vermeld.

URL's op blacklist

Voeg URL's aan deze lijst toe om de toegang tot bepaalde websites te blokkeren. Gebruikers hebben geen toegang tot deze sites, zelfs niet wanneer de sites door het automatische filter als niet-expliciet worden aangemerkt.

Alleen specifieke websites

Geef de websites op waartoe u toegang wilt geven. Typ de URL van de website in de kolom 'URL'. Typ de naam van de bladwijzer in de kolom 'Naam'. Om een bladwijzer in een map aan te maken, geeft u de locatie van de map op in de kolom 'Bladwijzer'. Als u bijvoorbeeld een bladwijzer in de map 'Favorieten' wilt aanmaken, voert u "/Favorieten/" in.

Plugin

Geef aangepaste instellingen op om een geverifieerde verbinding tot stand te brengen met materiaalfilters van andere aanbieders.

Opmerking: Als in een beperking URL's van de zwarte lijst zijn opgenomen, worden alle URL's in het veld 'Sta URL's toe' die conflicteren met de zwarte lijst verwijderd.