Instellingen voor ouderlijk toezicht

Met deze payload kunt u toegangsinstellingen voor materiaal opgeven, instellen hoelang de Mac dagelijks mag worden gebruikt en bepalen op welke tijden de Mac kan worden gebruikt.

Opmerking: Gebruik de payload voor ouderlijk toezicht voor OS X-configuratieprofielen voor apparaten, gebruikers en gebruikersgroepen. Zie Informatie over profielen en payloads en Tips voor payloads voor meer informatie.

Materiaalfilter

Met het materiaalfilter kunt u de dicteerfunctie uitschakelen. U kunt ook grove woorden verbergen in het woordenboek en de dicteerfunctie. Als u grove woorden verbergt, worden deze woorden niet weergegeven in het programma Woordenboek van OS X en evenmin in de programma's die gebruikmaken van de woordenlijst van Woordenboek.

U kunt ook de toegang tot URL's, bijvoorbeeld voor webbrowsers, beperken door specifieke URL's te blokkeren of toe te staan, of door expliciete websites te laten blokkeren door OS X. Met het ingebouwde filter wordt geprobeerd expliciete websites te blokkeren, maar het is niet altijd mogelijk te bepalen welke sites ongepast materiaal bevatten.

Als gebruikers naar een site gaan die wordt geblokkeerd of gefilterd, verschijnt een bericht in de webbrowser dat aangeeft dat de toegang is beperkt.

Beperk toegang tot websites door de toegang tot expliciete websites te beperken:

Instelling

Beschrijving

Sta URL's toe

Voeg URL's aan deze lijst toe als u gebruikers toegang wilt geven tot bepaalde websites, zelfs wanneer deze door het automatische filter als expliciet worden aangemerkt. Als u deze lijst leeg laat, hebben gebruikers toegang tot alle niet-expliciete websites, met uitzondering van de websites in de lijst 'Sta URL's niet toe'.

Sta URL's niet toe

Voeg URL's aan deze lijst toe om de toegang tot bepaalde websites te blokkeren. Gebruikers hebben geen toegang tot deze sites, zelfs niet wanneer de sites door het automatische filter als niet-expliciet worden aangemerkt.

De URL's van alle websites die u in deze gebieden invoert, moeten beginnen met "https://" of "http://". Voeg indien nodig afzonderlijke vermeldingen toe voor de https://- en http://-versie van dezelfde URL.

Tijdslimieten

U kunt voor elke weekdag en voor elke dag in het weekend opgeven hoeveel uur de gebruiker toegang heeft tot de Mac. U kunt ook opgeven op welke tijden de gebruiker geen toegang tot de Mac heeft.

Gebruikers kunnen niet inloggen op de tijden dat de computer niet toegankelijk is of wanneer de tijdslimiet voor de dag is verstreken.