Mobiliteitsinstellingen

Met de payload voor mobiliteitsinstellingen kunnen gebruikers met een netwerkaccount een lokale kopie van hun netwerkthuismap aanmaken, die ze kunnen gebruiken wanneer ze niet met het netwerk zijn verbonden.

Opmerking: Gebruik de mobiliteitspayload voor OS X-configuratieprofielen voor apparaten, gebruikers en gebruikersgroepen. Zie Informatie over profielen en payloads en Tips voor payloads voor meer informatie.

Een mobiele thuismap is een gesynchroniseerde subset van een netwerkthuismap van een gebruiker. U kunt opgeven welke mappen worden gesynchroniseerd en hoe vaak de mappen worden gesynchroniseerd. Door essentiële mappen te synchroniseren, kunnen gebruikers zowel online als offline werken met de nieuwste versies van documenten en instellingen. Bij mobiele accounts worden ook identiteitsgegevens en beheerde voorkeuren in de cache bewaard. Hierdoor kunnen gebruikers inloggen met dezelfde gebruikersnaam en hetzelfde wachtwoord, zelfs als zij niet met het netwerk zijn verbonden.

Aanmaak account

Instelling

Beschrijving

Maak mobiele account aan als gebruiker inlogt in netwerkaccount

Als deze optie is geselecteerd, wordt de thuismap van de gebruiker pas op de server aangemaakt wanneer de gebruiker inlogt op de serveraccount. Met de bevestigingsoptie kan de gebruiker het aanmaakproces desgewenst overslaan.

Maak thuismap aan met

Geef op of u synchronisatie-instellingen of een mobiele account wilt gebruiken.

Codeer inhoud met FileVault

U kunt FileVault-schijfcodering inschakelen voor de lokale thuismap van de gebruiker en de grootte van de lokale thuismap beperken.

Locatie thuismap

Hiermee geeft u op waar de netwerkthuismap wordt aangemaakt. U kunt het opstartvolume of een ander pad opgeven.

Opheffing account

Instelling

Beschrijving

Verwijder mobiele accounts

Hiermee kunt u opgeven hoe snel de mobiele accounts worden verwijderd als ze niet meer worden gebruikt.

Regels

Instelling

Beschrijving

Voorkeurensynchronisatie

U kunt bestanden in de synchronisatieset synchroniseren of uitsluiten van synchronisatie en u kunt opgeven wanneer de synchronisatie wordt uitgevoerd.

Thuismapsynchronisatie

U kunt bestanden in de synchronisatieset synchroniseren of uitsluiten van synchronisatie en u kunt opgeven wanneer de synchronisatie wordt uitgevoerd.

Optie

U kunt opgeven hoe vaak bestanden worden gesynchroniseerd wanneer het apparaat met de server is verbonden.