Proxy-instellingen

Gebruik deze payload om proxy-instellingen voor Mac-computers te configureren.

Opmerking: Gebruik de payload 'Proxy's' voor OS X-configuratieprofielen voor apparaten, gebruikers en gebruikersgroepen. Zie Informatie over profielen en payloads en Tips voor payloads voor meer informatie.

Een proxyserver is een computer in een lokaal netwerk die fungeert als schakel tussen een computergebruiker en het internet. Deze computer zorgt voor beveiliging en beheer van het lokale netwerk en verschaft cachingvoorzieningen.

U kunt de instellingen voor uw proxyserver configureren, de passieve FTP-modus (PASV) gebruiken of 'Automatische proxyconfiguratie' inschakelen als u een .pac-bestand voor automatische proxyconfiguratie gebruikt. Als u gebruikmaakt van een .pac-bestand voor automatische proxyconfiguratie, schakelt u het aankruisvak 'Automatische proxyconfiguratie' in. Als u 'Automatische proxyconfiguratie' hebt ingeschakeld, geeft u vervolgens het adres van het .pac-bestand in het veld 'URL' op.

U kunt ook opgeven dat u de proxy-instellingen voor bepaalde computers op het internet (hosts) en segmenten van het internet (domeinen) wilt negeren. Geef hiertoe het adres van de host of het domein op in het veld 'Negeer proxy-instellingen voor deze hosts en domeinen'. Op deze manier weet u zeker dat u informatie direct van de host of het domein ontvangt en niet uit de cache van de proxyserver.

Als u de proxy-instellingen voor één domein wilt negeren, geeft u de domeinnaam op, bijvoorbeeld "apple.com".

Als u de proxy-instellingen voor alle websites in een domein wilt negeren, typt u een sterretje vóór de domeinnaam, bijvoorbeeld "*apple.com".

Als u de proxy-instellingen voor een deel van een domein wilt negeren, geeft u de naam van dit deel op, bijvoorbeeld "store.apple.com".