Profielbeheer gebruiken

Mobielapparaatbeheer
Taken in Profielbeheer beheren, Een apparaat verwijderen, Informatie opvragen over apparaten en apparaatgroepen, Informatie over beheerde gebruikersgroepen weergeven, Informatie over beheerde gebruikers weergeven, Apparaten aan gebruikers koppelen, Apparaatgroepen beheren, De apparaatinschrijving en configuratie beheren, Beperkingen instellen voor het inschrijven van apparaten, Gebruikers toegang verlenen tot het gebruikersportaal.

Apps en boeken distribueren
Alle apps verwijderen die aan gebruikers zijn toegewezen, Toegewezen apps bekijken, Aangeschafte apps en boeken naar gebruikers en gebruikersgroepen pushen, Een uitnodiging sturen naar aan gebruikers toegewezen apparaten, Groepen uitnodigen om zich voor distributie via het VPP in te schrijven, Gebruikers uitnodigen om zich voor distributie via het VPP in te schrijven, Beheerde distributie.

Aan de slag met profielen
Profielen handmatig distribueren, Profielen automatisch distribueren, Configuratieprofielen versturen, De naam van een configuratieprofiel wijzigen, Configuratieprofielen aanmaken en wijzigen, Een inschrijvingsprofiel toevoegen aan een schijfkopie, Een inschrijvingsprofiel aanmaken, Een vertrouwensprofiel implementeren, Configuratieprofielen ondertekenen, AirPrint-printergegevens ophalen.

Naslaginformatie over configuratieprofielen
Payloads voor alleen OS X, Payloads voor alleen iOS, Gecombineerde payloads voor iOS en OS X, Instellingen voor activeringsslot, Algemene instellingen.