Configuratieprofielen versturen

Met Profielbeheer kunt u snel een configuratieprofiel versturen naar een gebruiker, groep of ingeschreven apparaat.

  1. Selecteer een apparaat, gebruiker of groep in de navigatiekolom van Profielbeheer.

  2. Klik op 'Instellingen' in het paneel 'Profiel' en klik vervolgens op de knop 'Wijzig' om het profiel te definiëren.

  3. Klik op 'Bewaar' als u klaar bent.

    Profielbeheer geeft aan een ingeschreven apparaat door dat het verbinding moet maken met de server. Wanneer het apparaat verbinding maakt, worden de configuratieprofielen geïnstalleerd die aan de gebruiker en het apparaat zijn toegewezen. Aan apparaten waarop het profiel is geïnstalleerd (inclusief apparaten in groepen) wordt doorgegeven dat ze verbinding moeten maken met Profielbeheer om het profiel bij te werken. Als u het profiel verwijdert, wordt het van alle gekoppelde apparaten verwijderd.