Profielen automatisch distribueren

U kunt Profielbeheer gebruiken als voorziening voor mobielapparaatbeheer. Hiermee kunt u configuratieprofielen automatisch via het netwerk distribueren naar iOS-apparaten en Mac-computers. Het configureren van apparaatbeheer bestaat uit de volgende basisstappen:

  1. Schakel mobielapparaatbeheer in. Zie Mobielapparaatbeheer inschakelen in Server Help voor informatie.

  2. Maak gebruikers en eventueel groepen aan. Zie Een gebruikersaccount aanmaken of Een groep aanmaken in Server Help voor informatie.

  3. Schrijf apparaten in en voeg deze toe.

  4. Installeer configuratieprofielen.

Nadat het apparaat is ingeschreven, kunt u automatisch nieuwe en bijgewerkte configuratieprofielen installeren.