Een uitnodiging sturen naar aan gebruikers toegewezen apparaten

U kunt een uitnodiging sturen naar de apparaten die aan gebruikersaccounts zijn toegewezen. Via een dergelijke uitnodiging wordt de gebruiker van het apparaat verzocht zich in te schrijven voor distributie via het VPP.

Voordat u een uitnodiging stuurt naar een apparaat, kunt u apps en boeken aan gebruikersgroepen toewijzen. Zie Beheerde distributie voor informatie.

 1. Maak gebruikers en gebruikersgroepen aan of maak een koppeling met een andere ondersteunde adreslijstvoorziening. Zie Een gebruikersaccount aanmaken of Een groep aanmaken in Server Help voor informatie.

 2. Installeer het voorzieningtoken van het Volume Purchase Program. Zie Aangeschafte apps en boeken bekijken in Server Help voor informatie.

 3. Schrijf apparaten in met Profielbeheer. Zie Gebruikers toegang verlenen tot het gebruikersportaal voor informatie.

 4. Wijs ingeschreven apparaten toe aan gebruikers. Zie Apparaten aan gebruikers koppelen voor informatie.

 5. Selecteer de gebruiker of groep in de navigatiekolom van Profielbeheer en klik op de tab 'Info'.

 6. Klik indien nodig op het driehoekje bij 'Distributie via het VPP' en selecteer 'Schakel voorzieningen voor distributie via het VPP in'. Klik vervolgens op 'Bewaar'.

  • In het geval van een gebruiker klikt u op 'Verstuur uitnodiging naar [apparaatnaam]', waarbij [apparaatnaam] de naam is die het apparaat tijdens de inschrijving heeft gekregen.

  • In het geval van een groep is het mogelijk dat u moet kiezen tussen gebruikers die nog niet eerder zijn uitgenodigd en gebruikers die nog niet zijn ingeschreven. Wanneer u uw keuze hebt gemaakt, wordt de infostatustekst bijgewerkt en ziet u hoeveel uitnodigingen er worden verstuurd.

  • In het geval van een groep klikt u op 'Stuur uitnodiging naar apparaten van gebruikers', controleert u de gegevens in het bevestigingsvenster en klikt u op 'Stuur'.

  Opmerking: De uitnodiging kan alleen worden verstuurd als poort 25 niet wordt geblokkeerd door uw firewall. Als u uw mailserver wilt gebruiken voor het doorsturen van berichten, selecteert u 'Stuur uitgaande post door via internetaanbieder' in de Mail-voorziening en geeft u de naam van de server voor uitgaande post op in het venster.

  Gebruikers van een iOS-apparaat ontvangen een pushbericht. Het maakt daarbij niet uit of de gebruikers zijn uitgenodigd of wel zijn uitgenodigd maar niet zijn ingeschreven. Gebruikers van Mac-computers krijgen bericht via Berichtencentrum.

  Zodra de gebruiker of alle gebruikers in een groep de uitnodiging hebben geaccepteerd, worden ze op de tab 'Info' vermeld als ingeschreven.

 7. Klik op 'Actieve taken' in de navigatiekolom van Profielbeheer om uitnodigingen voor apparaten weer te geven. Bij elke uitnodiging worden de volledige naam van de gebruiker en de naam van het apparaat getoond.

Opmerking: De uitnodiging kan alleen worden verstuurd als poort 25 niet wordt geblokkeerd door uw firewall. Als u uw mailserver wilt gebruiken voor het doorsturen van berichten, selecteert u 'Stuur uitgaande post door via internetaanbieder' in de Mail-voorziening en geeft u de naam van de server voor uitgaande post op in het venster.