Gebruikers uitnodigen om zich voor distributie via het VPP in te schrijven

U kunt gebruikers een e-mail sturen waarin u hen laat weten dat er apps beschikbaar zijn die zij kunnen installeren en dat er boeken beschikbaar zijn die zij kunnen downloaden.

Voordat u een uitnodiging stuurt via e-mail, moet u apps en boeken aan gebruikers toewijzen. Zie Beheerde distributie voor informatie.

  1. Maak gebruikers aan of maak een koppeling met een andere ondersteunde adreslijstvoorziening. Zie Een gebruikersaccount aanmaken in Server Help voor informatie.

  2. Installeer het voorzieningtoken van het Volume Purchase Program. Zie Aangeschafte apps en boeken bekijken in Server Help voor informatie.

  3. Selecteer de gebruiker in de navigatiekolom van Profielbeheer en klik op de tab 'Info'.

  4. Klik indien nodig op het driehoekje bij 'Distributie via het VPP' en klik vervolgens op 'Stuur uitnodigingsmail'.

    Als in de record van de gebruiker een e-mailadres is opgenomen, wordt het bericht verstuurd. Als er geen e-mailadres is gedefinieerd, verschijnt er een veld waarin een adres kan worden opgegeven.

  5. Geef indien nodig het e-mailadres op en klik op 'Stuur uitnodigingsmail'.

    De gebruiker ontvangt een e-mailbericht met daarin een knop 'Log in'. Als de gebruiker de uitnodiging aanvaardt maar geen iTunes-account heeft, moet hij of zij de accountnaam en het wachtwoord voor zijn of haar Apple ID opgeven. Als de gebruiker wel een account heeft, hoeft hij of zij alleen het wachtwoord van zijn of haar Apple ID op te geven. Nadat een gebruiker akkoord is gegaan met de voorwaarden, kunt u apps en boeken toewijzen aan de gebruiker. Apps verschijnen in de aankopenlijst van de gebruiker in de App Store. Boeken verschijnen in iBooks. De gebruiker wordt tevens als 'ingeschreven' weergegeven bij 'Distributie via het VPP' in Profielbeheer.

Opmerking: De uitnodiging kan alleen naar gebruikers of aan gebruikers toegewezen apparaten worden verstuurd als poort 25 niet door uw firewall wordt geblokkeerd. Als u uw mailserver wilt gebruiken voor het doorsturen van berichten, selecteert u 'Stuur uitgaande post door via internetaanbieder' in de Mail-voorziening en geeft u de naam van de server voor uitgaande post op in het venster.