Groepen uitnodigen om zich voor distributie via het VPP in te schrijven

U kunt een groep gebruikers een e-mail sturen waarin u hen laat weten dat er apps beschikbaar zijn die zij kunnen installeren en dat er boeken beschikbaar zijn die zij kunnen downloaden.

Voordat u een uitnodiging stuurt via e-mail, kunt u apps en boeken aan groepen toewijzen. Zie Beheerde distributie voor informatie.

Opmerking: Apps worden toegewezen op basis van wie er het eerste reageert. Als u niet genoeg apps of boeken voor het aantal gebruikers in een groep hebt, worden de apps of boeken in chronologische volgorde toegewezen. Hierbij wordt gekeken naar het moment waarop de gebruikers de inschrijving voor distributie via het VPP hebben geaccepteerd.

 1. Maak groepen aan of maak een koppeling met een andere ondersteunde adreslijstvoorziening. Zie Een groep aanmaken in Server Help voor informatie.

 2. Installeer het voorzieningtoken van het Volume Purchase Program. Zie Aangeschafte apps en boeken bekijken in Server Help voor informatie.

 3. Selecteer de groep in de navigatiekolom van Profielbeheer en klik op de tab 'Info'.

  Er verschijnt een venster met informatie over de groep.

 4. Klik indien nodig op het driehoekje bij 'Distributie via het VPP', selecteer 'Schakel voorzieningen voor distributie via het VPP in' en klik op 'Bewaar'.

  U kunt vervolgens gebruikers selecteren die nog niet eerder zijn uitgenodigd of die nog niet zijn ingeschreven.

 5. Klik op 'Stuur uitnodigingsmail', controleer de gegevens in het bevestigingsvenster en klik op 'Stuur'.

  De gebruikers in de groep ontvangen een e-mailbericht met daarin een knop 'Log in'. Als de gebruiker de uitnodiging aanvaardt maar geen iTunes-account heeft, moet hij of zij de accountnaam en het wachtwoord voor zijn of haar Apple ID opgeven. Als de gebruiker wel een account heeft, hoeft hij of zij alleen het wachtwoord van zijn of haar Apple ID op te geven. Nadat een gebruiker akkoord is gegaan met de voorwaarden, kunt u apps en boeken toewijzen aan de gebruiker. Apps verschijnen in de aankopenlijst van de gebruiker in de App Store. Boeken verschijnen in iBooks. De gebruiker wordt tevens als 'ingeschreven' weergegeven bij 'Distributie via het VPP' in Profielbeheer.

Opmerking: De uitnodiging kan alleen worden verstuurd als poort 25 niet wordt geblokkeerd door uw firewall. Als u uw mailserver wilt gebruiken voor het doorsturen van berichten, selecteert u 'Stuur uitgaande post door via internetaanbieder' in de Mail-voorziening en geeft u de naam van de server voor uitgaande post op in het venster.