Beperkingen instellen voor het inschrijven van apparaten

Standaard kunnen gebruikers zowel apparaten inschrijven die hun persoonlijke eigendom zijn als apparaten die eigendom zijn van de organisatie. U kunt beperkingen instellen om te voorkomen dat gebruikers zonder toestemming apparaten inschrijven en bepaalde functies in het gebruikersportaal gebruiken. U kunt het volgende doen voor een gebruiker of groep:

 • Toegang tot het gebruikersportaal beperken

 • Downloaden van configuratieprofielen beperken

 • Beperkingen instellen voor het inschrijven van apparaten in het gebruikersportaal

 • Beperkingen instellen voor het uitschrijven van apparaten (alleen beheer)

 • Beperkingen instellen voor het inschrijven van apparaten tijdens de configuratie als het apparaat:

  • Is geconfigureerd met Apple Configurator 2

  • Is geconfigureerd via het Device Enrollment Program

 • Beperkingen instellen voor het vergrendelen van het apparaat

 • Beperkingen instellen voor het wissen van de toegangscode van het apparaat

 • Beperkingen instellen voor het wissen van het apparaat

 • 'Beperk inschrijving tot plaatsaanduidingsapparaten'

 • 'Beperk inschrijving tot toegewezen apparaten'

Opmerking: Als de instellingen voor 'Iedereen' worden gewijzigd, heeft dat gevolgen voor alle gebruikers. Als een gebruiker lid is van meerdere groepen en er verschillende instellingen op deze groepen worden toegepast, gelden de meest beperkende instellingen.

Alle toegang tot het gebruikersportaal beperken

U kunt de volledige toegang tot het gebruikersportaal beperken, of alleen de toegang tot bepaalde opties beperken. Standaard hebben gebruikers volledige toegang, zonder dat er beperkingen gelden.

 1. Selecteer 'Groepen' in de navigatiekolom van Profielbeheer.

 2. Selecteer 'Iedereen', klik op de tab 'Info' en bekijk de mogelijke beperkingen voor alle gebruikers.

 3. Schakel onder 'Sta toegang tot gebruikersportaal toe' de functies uit die u wilt beperken en klik op 'Bewaar'.

  Alle gebruikers hebben nu alleen toegang tot de onderdelen die u ingeschakeld hebt gelaten. Om de beperkingen voor een bepaalde gebruiker of groep te wijzigen, selecteert u een account, brengt u de gewenste wijzigingen aan en klikt u op 'Bewaar'.

Apparaatinschrijving beperken voor alle gebruikers in configuratie-assistent

U kunt voorkomen dat gebruikers de identiteit van apparaten controleren en apparaten inschrijven tijdens het gebruik van de configuratie-assistent.

 1. Selecteer 'Groepen' in de navigatiekolom van Profielbeheer.

 2. Selecteer 'Iedereen' en klik op de tab 'Info'.

 3. Schakel minimaal een van de volgende opties uit:

  • Sta inschrijving in configuratie-assistent toe voor apparaten die met Device Enrollment Program worden geconfigureerd

  • Sta inschrijving in configuratie-assistent toe voor apparaten die met Apple Configurator 2 worden geconfigureerd

 4. Klik op 'Bewaar'.

Apparaatinschrijving zonder plaatsaanduiding beperken voor alle gebruikers

U kunt met behulp van plaatsaanduidingen beperkingen instellen voor de apparaten die een gebruiker kan inschrijven. Als een gebruiker bijvoorbeeld een apparaat probeert in te schrijven dat niet bekend is in Profielbeheer, kunt u inschrijving voorkomen.

 1. Selecteer 'Groepen' in de navigatiekolom van Profielbeheer.

 2. Selecteer 'Iedereen' en klik op de tab 'Info'.

 3. Selecteer 'Beperk inschrijving tot plaatsaanduidingsapparaten' en klik op 'Bewaar'.

  Alle gebruikers kunnen nu apparaten inschrijven die een plaatsaanduiding met de juiste UDID hebben. Zie Een apparatenlijst importeren voor meer informatie over UDID's.

Inschrijving beperken voor apparaten die niet aan een gebruiker zijn toegewezen

U kunt de inschrijving van apparaten beperken op basis van de toewijzing van apparaten aan gebruikers.

 1. Selecteer 'Groepen' in de navigatiekolom van Profielbeheer.

 2. Selecteer 'Iedereen' en klik op de tab 'Info'.

 3. Selecteer 'Beperk inschrijving tot toegewezen apparaten' en klik op 'Bewaar'.

  Alle gebruikers kunnen nu alleen apparaten inschrijven die aan hun account zijn toegewezen.

Voorbeelden van inschrijvingsbeperkingen

Hier zijn twee voorbeelden waarbij u wellicht een combinatie van beperkingen wilt gebruiken:

Voorbeeld

'Beperk inschrijving tot plaatsaanduidingsapparaten'

'Beperk inschrijving tot toegewezen apparaten'

Alleen apparaten die worden weergegeven in de apparatenlijst van Profielbeheer

Ingeschakeld

Uitgeschakeld

Alleen apparaten die in de apparatenlijst van Profielbeheer worden weergegeven en aan gebruikers zijn toegewezen

Ingeschakeld

Ingeschakeld