De apparaatinschrijving en configuratie beheren

Gebruik het Device Enrollment Program om apparaten automatisch in te schrijven in Profielbeheer en de configuratieprocedure te beheren.

Met het Device Enrollment Program kunt u apparaten aan Profielbeheer toewijzen als die apparaten eigendom zijn van een bedrijf of school en rechtstreeks bij Apple of een deelnemende erkende Apple reseller of aanbieder zijn aangeschaft. Zo kunt u de inschrijving van apparaten automatiseren, apparaten draadloos beheren en de configuratie vergemakkelijken. Zie Device Enrollment Program Help als u nog niet bent ingeschreven bij het Device Enrollment Program en u uw server nog niet hebt geautoriseerd voor het beheer van apparaten.

Opmerking: De configuratie-assistent op een Mac kan zonder netwerkverbinding worden voltooid. Er verschijnt een melding zodra verbinding wordt gemaakt met het desbetreffende netwerk. De gebruiker kan het inschrijvingsprofiel accepteren of de inschrijving overslaan.

Als u het Device Enrollment Program gebruikt om apparaten te beheren met uw server, kunt u het volgende doen:

 • Inschrijving van een iOS-apparaat afdwingen

 • Uitschrijving voorkomen (alleen beheerde iOS-apparaten)

 • Gebruikersnaam en wachtwoord verplicht stellen voor inschrijving

 • Een apparaat beheren (alleen iOS)

 • De koppeling van een iOS-apparaat met een Mac uitschakelen

 • De volgende specifieke configuratiestappen uitschakelen:

Stap

Apparaat

Locatievoorzieningen

iOS en OS X

Configureer als nieuw of herstel

iOS en OS X

Apple ID

iOS en OS X

Voorwaarden

iOS en OS X

App-analyse

iOS en OS X

Zet over vanaf Android

iOS

Touch ID

iOS

Codeslot

iOS

Apple Pay

iOS

Siri

iOS

Weergavezoom

iOS

FileVault

OS X

Registratie

OS X

U kunt opgeven hoe de gebruiker het accountconfiguratiegedeelte van de configuratie-assistent in OS X doorloopt:

 • Een beheerdersaccount aanmaken: De gebruiker maakt een beheerdersaccount aan op de Mac.

 • Een standaardaccount aanmaken: De gebruiker maakt een standaardaccount aan op de Mac. U moet daarnaast een beheerde beheerdersaccount aanmaken.

 • Geen optie om een account aan te maken: De gebruiker logt met zijn of haar directorygebruikersnaam en -wachtwoord in op de Mac. U moet daarnaast een beheerde beheerdersaccount aanmaken.

Als u een beheerde beheerdersaccount aanmaakt, kunt u die account in het paneel 'Gebruikers en groepen' van Systeemvoorkeuren verbergen.

Opmerking: Anders dan bij een gewone beheerdersaccount kan het wachtwoord voor een beheerde beheerdersaccount extern via een taak worden gewijzigd.

Plaatsaanduidingen voor apparaten controleren

Vanuit het Device Enrollment Program kunt u nagaan welke apparaten zijn toegewezen aan Profielbeheer.

 1. Klik op 'Apparaten' in de navigatiekolom van Profielbeheer.

  Er verschijnt een lijst met plaatsaanduidingen voor apparaten die aan Profielbeheer zijn toegewezen.

 2. Met 'Zoek' kunt u specifieke apparaten of groepen apparaten zoeken.

  U kunt ook een nieuwe apparaatgroep aanmaken en plaatsaanduidingen voor apparaten aan een apparaatgroep toevoegen. Zie Apparaatgroepen beheren voor informatie.

Gebruiker vragen om apparaat in te schrijven

U kunt de gebruiker vragen het apparaat in te schrijven tijdens de configuratie. Als u deze optie selecteert, hebt u extra opties die meer flexibiliteit of controlemogelijkheden bieden, afhankelijk van de behoeften van uw gebruiker. U kunt bijvoorbeeld inschrijving afdwingen, zodat de gebruiker niet naar het volgende scherm in de configuratie-assistent kan gaan zonder het apparaat in te schrijven. U kunt ook beheer afdwingen op een iOS-apparaat, zodat er meer configuratieopties kunnen worden ingesteld in payloads.

Belangrijk: Als het apparaat is ingeschreven in het Device Enrollment Program en het apparaat wordt beheerd, kan het profiel alleen worden verwijderd met rootgebruikersbevoegdheden. OS X gebruikers met beheerdersbevoegdheden kunnen op elk gewenst moment een profiel verwijderen.

 1. Klik in de navigatiekolom van Profielbeheer op 'Apparaten' of 'Apparaatgroepen', selecteer het apparaat of de groep die u wilt beheren en klik op de tab 'Instellingen'.

 2. Selecteer 'Vraag gebruiker om apparaat in te schrijven' en kies een van de vier overige opties:

  • Sta gebruiker niet toe om inschrijvingsstap over te slaan

  • Beheer apparaat (alleen iOS)

  • Sta apparaat toe te koppelen met andere Macs

  • Gebruikersnaam en wachtwoord vereist voor inschrijving en toewijzing van apparaat aan gebruiker

 3. Klik op 'Bewaar'.

  Voor nieuwe apparaten en voor apparaten die zijn gewist en gereed zijn voor activering, zijn nu de opties ingesteld die u tijdens de inschrijving hebt gekozen.

Opties voor de Configuratie-assistent beheren

U kunt instellen welke opties worden weergegeven als een nieuw of gewist apparaat aan een gebruiker wordt gegeven.

 1. Klik op 'Apparaten' of 'Apparaatgroepen' in de navigatiekolom van Profielbeheer.

 2. Selecteer het apparaat of de groep en klik op de tab 'Instellingen'.

 3. Zorg dat 'Vraag gebruiker om apparaat in te schrijven' is ingeschakeld.

 4. Schakel de configuratieopties uit die u voor de gebruiker wilt verbergen en klik vervolgens op 'Bewaar'.

  Als een gebruiker een apparaat start en het apparaat wordt ingeschreven in Profielbeheer, zijn alleen de door u geselecteerde configuratieopties zichtbaar voor de gebruiker.