Een apparatenlijst importeren

In plaats van apparaten één voor één aan Profielbeheer toe te voegen, kunt u ook een door komma's gescheiden bestand (CSV-bestand) uploaden.

Na het uploaden worden voor elk apparaat plaatsaanduidingen weergegeven in de apparatenlijst. Er gelden bepaalde vereisten en opties bij het bestand:

 • De kolomnamen mogen geen spaties bevatten.

 • Voor elk apparaat is een apparaatnaam en minimaal één extra ID vereist.

 • Het bestand kan een mix zijn van elk aantal of soort teken-ID's voor elke apparaatnaam en kan kanji-karakters bevatten.

Vereisten voor iOS

De volgende ID's kunnen op iOS-apparaten worden opgevraagd via 'Instellingen' > 'Algemeen' > 'Info' en worden in iTunes weergegeven wanneer het apparaat is verbonden:

 • DeviceName

 • SerialNumber

 • IMEI

 • MEID

 • UDID

Naast DeviceName is een van de volgende ID's vereist:

Vereisten voor OS X

De volgende ID's kunnen worden opgevraagd als u Apple-menu > 'Over deze Mac' kiest:

 • DeviceName

 • SerialNumber

Vereisten voor Apple TV

Deze ID's worden weergegeven in Apple TV als u 'Instellingen' > 'Algemeen' > 'Info' kiest. Druk op de omhoogknop op de afstandsbediening totdat de ID wordt weergegeven:

 • DeviceName

 • Bonjour-apparaat-ID (vergelijkbaar met een MAC-adres, bijvoorbeeld ab:12:ab:12:ab:12)

Het bestand importeren

 1. Selecteer 'Apparaten' in de navigatiekolom van Profielbeheer.

 2. Klik op de knop met het plusteken Knop met het plusteken en selecteer vervolgens 'Importeer plaatsaanduidingen'.

 3. Selecteer het CSV-tekstbestand en klik vervolgens op 'Kies'.