Gebruikers toegang verlenen tot het gebruikersportaal

U kunt gebruikers toegang geven tot het gebruikersportaal, zodat ze bijvoorbeeld apparaten kunnen inschrijven.

Als u Profielbeheer inschakelt als voorziening voor mobielapparaatbeheer, kunnen gebruikers hun apparaten snel en gemakkelijk via het gebruikersportaal inschrijven voor extern beheer. Ook kunnen ze hier andere taken uitvoeren. U kunt ook instellen welke taken gebruikers mogen uitvoeren. Zie Mobielapparaatbeheer inschakelen in Server Help voor meer informatie.

  1. Maak minimaal één configuratieprofiel aan of schakel het standaardconfiguratieprofiel in.

  2. Geef de URL van het gebruikersportaal door aan uw gebruikers.

    Om de URL weer te geven, klikt u op 'Bezoek gebruikersportaal' in het paneel 'Profielbeheer' van het programma Server.

    Als de gebruikers inloggen, zien ze de profielen die u hebt toegewezen en kunnen ze elk profiel downloaden. Op iOS-apparaten wordt de installatie automatisch gestart. Als de installatie niet wordt gestart op Mac-computers (dit is afhankelijk van de browserinstellingen van de gebruiker), klikt u dubbel op de .mobileconfig-bestanden om de installatie te starten.