AirPlay-instellingen
Met deze payload kunt u vooraf wachtwoorden voor doelen voor synchrone AirPlay-weergave configureren en de…

Agenda-instellingen
Met deze payload kunt u accountinstellingen opgeven om verbinding te maken met een CalDAV-agendaserver. Deze…

Certificaatinstellingen
Met de payload voor certificaten kunt u certificaten en identiteiten aan het apparaat toevoegen. Opmerking:…

Contacten-instellingen
Met deze payload kunt u accountinstellingen opgeven om verbinding te maken met een CardDAV-server met…

Exchange-instellingen
Met deze payload kunt u de gebruikersinstellingen voor uw Microsoft Exchange-server opgeven. Opmerking: Gebruik de…

Lettertype-instellingen
Gebruik deze payload om TrueType- en OpenType-lettertypen toe te voegen aan het apparaat van de…

LDAP-instellingen
Met deze payload kunt u instellingen opgeven om verbinding te maken met een LDAPv3-adreslijst. Opmerking:…

Mail-instellingen
Met deze payload kunt u POP- of IMAP-e‑mailaccounts voor gebruikers configureren. Apple apparaten ondersteunen de…

Netwerkinstellingen
Met de netwerkpayload kunt u netwerkverbindingen configureren en instellingen voor zowel Wi-Fi- als Ethernet-verbindingen opgeven.…

Toegangscode-instellingen
Met deze payload kunt u opgeven of een toegangscode vereist is om het apparaat te…