Mail-instellingen

Met deze payload kunt u POP- of IMAP-e‑mailaccounts voor gebruikers configureren. Apple apparaten ondersteunen de e-mailstandaarden IMAP4 en POP3 op diverse serverplatforms, waaronder OS X, Windows, UNIX en Linux.

Opmerking: Gebruik de payload voor Mail-instellingen voor configuratieprofielen voor gebruikers en gebruikersgroepen in iOS en OS X. Zie Informatie over profielen en payloads en Tips voor payloads voor meer informatie.

Accountinstellingen

Bepaalde e-mailinstellingen die u in een profiel opgeeft, kunnen door de gebruiker worden gewijzigd, zoals de accountnaam, het wachtwoord en alternatieve SMTP-servers. Als u deze gegevens niet opgeeft in het profiel, worden gebruikers gevraagd deze gegevens in te voeren wanneer ze inloggen op de account.

Privacy-instellingen

Instelling

Beschrijving

Sta toe dat gebruiker berichten uit deze account verplaatst

Als deze optie is uitgeschakeld, kunnen e-mailberichten niet van de ene e-mailaccount naar de andere worden verplaatst.

Sta synchronisatie van recente adressen toe

Als deze optie is uitgeschakeld, worden onlangs gebruikte adressen niet tussen apparaten gesynchroniseerd.

Gebruik alleen in Mail

Als deze optie is uitgeschakeld, kunnen andere apps worden gebruikt om e-mail te versturen vanaf de opgegeven account.

Schakel S/MIME in

Als deze optie is uitgeschakeld, kunnen berichten niet worden ondertekend en gecodeerd met de S/MIME-standaard.

Als de optie 'Gebruik SSL' is geselecteerd en het SSL-certificaat van de server niet is uitgegeven door een vertrouwde certificaatautoriteit die bekend is bij de apparaten, gebruikt u de payload 'Certificaten' om de rootcertificaten of intermediaire certificaten toe te voegen die nodig zijn om het SSL-certificaat van de server te valideren.

U kunt e-mailaccounts toevoegen door op de knop voor het toevoegen van een payload te klikken.