APN-instellingen

Met deze payload kunt u de naam van het toegangspunt ("Access Point Name" of "APN") en de proxy-instellingen voor het mobiele netwerk van het apparaat wijzigen. Deze instellingen bepalen hoe het apparaat verbinding maakt met het netwerk van de provider. Wijzig deze instellingen alleen als een netwerkexpert van uw provider daarom vraagt. Als deze instellingen onjuist zijn, heeft het apparaat geen toegang tot gegevens via het mobiele netwerk. Om wijzigingen in deze instellingen ongedaan te maken, moet u het profiel van het apparaat verwijderen.

Opmerking: Gebruik de APN-payload voor iOS-configuratieprofielen voor apparaten, gebruikers en gebruikersgroepen. Zie Informatie over profielen en payloads en Tips voor payloads voor meer informatie.

iOS ondersteunt APN-gebruikersnamen en -wachtwoorden van maximaal 64 tekens.