Instellingen voor agenda's met abonnement

Met deze payload kunt u abonnementen op alleen-lezenagenda's toevoegen aan de app Agenda op het apparaat.

Opmerking: Gebruik de payload voor agenda's met abonnement voor iOS-configuratieprofielen voor apparaten, gebruikers en gebruikersgroepen. Zie Informatie over profielen en payloads en Tips voor payloads voor meer informatie.

Op de downloadwebsite voor iCal-agenda's vindt u een lijst met openbare agenda's waarop u een abonnement kunt nemen.

Als de optie 'Gebruik SSL' is geselecteerd en het SSL-certificaat van de server niet is uitgegeven door een vertrouwde certificaatautoriteit die bij het apparaat bekend is, gebruikt u de payload 'Certificaten' om de rootcertificaten of intermediaire certificaten toe te voegen die nodig zijn om het SSL-certificaat van de server te valideren.

U kunt meerdere agenda-accounts met abonnement toevoegen door op de knop met het plusteken Knop voor toevoegen van payload te klikken.