Instellingen voor domeinen

Gebruik deze payload op een iOS-apparaat om op te geven welke e-maildomeinen in Mail op het apparaat worden gemarkeerd en voor welke webdomeinen de documenten als beheerd worden beschouwd.

Opmerking: Gebruik de payload 'Domeinen' voor iOS-configuratieprofielen voor apparaten, gebruikers en gebruikersgroepen. Zie Informatie over profielen en payloads en Tips voor payloads voor meer informatie.

Ongemarkeerde e-maildomeinen

E-mailberichten die niet zijn gericht aan domeinen die in de lijst met goedgekeurde domeinen staan, worden rood gemarkeerd. Stel dat een gebruiker zowel example.com als group.example.com heeft opgenomen in de lijst met bekende domeinen. Als deze gebruiker een e-mailbericht verstuurt naar anyone@acme.com, wordt het adres gemarkeerd, zodat de gebruiker weet dat het domein acme.com niet in de lijst met goedgekeurde domeinen voorkomt.

Beheerde Safari-webdomeinen

Bestanden die via Safari worden gedownload, worden als beheerde documenten beschouwd als ze afkomstig zijn van een beheerd domein. Als een gebruiker via Safari bijvoorbeeld een pdf-bestand downloadt uit een beheerd domein, voldoet dat pdf-bestand aan alle instellingen voor beheerde documenten.

Belangrijk: U moet de optie 'Sta documenten uit beheerde bronnen toe op onbeheerde locaties' in de payload Instellingen voor iOS-beperkingen uitschakelen om in Safari gedownloade documenten te kunnen beheren.