Instellingen voor iOS-beperkingen

Met deze payload geeft u aan welke functies van het apparaat kunnen worden gebruikt. Wanneer dezelfde beperking in meerdere configuratieprofielen wordt ingesteld of ingetrokken, wordt de meer beperkende instelling toegepast.

Opmerking: Gebruik de payload voor iOS-beperkingen voor iOS-configuratieprofielen voor apparaten, gebruikers en gebruikersgroepen. Zie Informatie over profielen en payloads en Tips voor payloads voor meer informatie.

Functionaliteitsbeperkingen

Instelling

Beschrijving

Sta gebruik van camera toe

Als deze optie is uitgeschakeld, worden camera's uitgeschakeld en wordt het camerasymbool uit het beginscherm verwijderd. Gebruikers kunnen geen foto's of video's maken en kunnen FaceTime niet gebruiken.

Sta FaceTime toe

Als deze optie is uitgeschakeld, kunnen gebruikers geen audio- of videogesprekken via FaceTime starten of ontvangen.

Sta schermafbeeldingen en -opnamen toe

Als deze optie is uitgeschakeld, kunnen gebruikers geen schermafbeeldingen of -opnamen bewaren.

Sta AirDrop toe (alleen beheerd)

Als deze optie is uitgeschakeld, kunnen gebruikers AirDrop met geen enkele app gebruiken.

Sta iMessage toe (alleen beheerd)

Als deze optie is uitgeschakeld voor apparaten met alleen Wi-Fi, is de Berichten-app verborgen. Als deze optie is uitgeschakeld voor apparaten met Wi-Fi en een mobiele verbinding, is de Berichten-app wel beschikbaar, maar kan alleen de sms-/mms-voorziening worden gebruikt.

Sta voicedialing toe als apparaat is vergrendeld

Als deze optie is uitgeschakeld, kunnen gebruikers geen telefoonnummers kiezen met gesproken commando's wanneer de telefoon is vergrendeld.

Sta Siri toe

Als deze optie is uitgeschakeld, kan Siri niet worden gebruikt.

Sta Siri toe als apparaat is vergrendeld

Als deze optie is uitgeschakeld, reageert Siri alleen wanneer het apparaat is ontgrendeld.

Activeer Siri-filter voor grof taalgebruik (alleen beheerd)

Als deze optie is uitgeschakeld, is het grof-taalgebruikfilter in Siri niet geactiveerd. Deze optie is standaard ingeschakeld.

Sta gebruikersmateriaal toe in Siri (alleen beheerd)

Als deze optie is uitgeschakeld, kan Siri geen materiaal ophalen van bronnen met door gebruikers gegenereerde inhoud, zoals Wikipedia.

Sta iBooks Store toe (alleen beheerd)

Als deze optie is uitgeschakeld, is de iBooks Store uitgeschakeld en vanuit de iBooks-app niet toegankelijk voor gebruikers.

Sta installatie van apps via Apple Configurator 2 en iTunes toe

Als deze optie is uitgeschakeld, wordt de App Store uitgeschakeld en wordt het App Store-symbool uit het beginscherm verwijderd. Gebruikers kunnen geen apps uit de App Store installeren of bijwerken via de App Store, iTunes of MDM. Interne bedrijfsapps kunnen nog wel worden geïnstalleerd en bijgewerkt.

Sta installatie van apps via de App Store toe (alleen beheerd)

Als deze optie is uitgeschakeld, kunnen gebruikers geen apps installeren vanuit de App Store.

Sta automatisch downloaden van apps toe (alleen beheerd)

Als deze optie is uitgeschakeld, worden apps niet automatisch vanuit de App Store gedownload.

Sta verwijderen van apps toe (alleen beheerd)

Als deze optie is uitgeschakeld, kunnen gebruikers geen geïnstalleerde apps verwijderen.

Sta kopen vanuit app toe

Als deze optie is uitgeschakeld, kunnen gebruikers geen aankopen doen vanuit apps.

iTunes-wachtwoord vereist voor alle aankopen

Als deze optie is uitgeschakeld, hoeft de gebruiker geen accountwachtwoord op te geven wanneer hij of zij vanuit een app of rechtstreeks aankopen in iTunes doet. Deze optie is standaard ingeschakeld.

Sta iCloud-reservekopieën toe

Als deze optie is uitgeschakeld, wordt alleen via iTunes een reservekopie van een apparaat gemaakt.

Sta iCloud-documenten en -gegevens toe

Als deze optie is uitgeschakeld, worden er geen documenten en gegevens aan iCloud toegevoegd.

Sta iCloud-sleutelhanger toe

Als deze optie is uitgeschakeld, wordt iCloud-sleutelhanger niet gebruikt.

Sta beheerde apps toe gegevens te bewaren in iCloud

Als deze optie is uitgeschakeld, kunnen gebruikers geen gegevens uit beheerde programma's bewaren in iCloud.

Sta maken van reservekopie van bedrijfsboeken toe

Als deze optie is uitgeschakeld, kunnen gebruikers geen reservekopie maken van boeken die door hun organisatie zijn gedistribueerd naar iCloud of iTunes.

Sta synchronisatie van notities en markeringen toe voor bedrijfsboeken

Als deze optie is uitgeschakeld, kunnen gebruikers geen notities of markeringen synchroniseren naar andere apparaten die gebruikmaken van iCloud.

Sta 'iCloud-fotodeling' toe

Als deze optie is uitgeschakeld, kunnen gebruikers zich niet abonneren op gedeelde fotostreams of gedeelde fotostreams publiceren.

Sta Mijn fotostream toe

Als deze optie is uitgeschakeld, worden foto's in Mijn fotostream van het apparaat verwijderd, worden foto's van de filmrol niet naar Mijn fotostream verstuurd en kunnen foto's en video's in gedeelde streams niet meer op het apparaat worden weergegeven.

Belangrijk: Als er geen andere kopieën zijn, kunnen deze foto's en video's verloren gaan.

Sta automatische synchronisatie bij roamen toe

Als deze optie is uitgeschakeld, worden apparaten bij roamen alleen gesynchroniseerd wanneer de gebruiker inlogt op een account.

Forceer gecodeerde reservekopieën

Als deze optie is uitgeschakeld, kunnen gebruikers aangeven of reservekopieën van het apparaat die met iTunes worden gemaakt, in een gecodeerde structuur op de Mac moeten worden bewaard.

Als een profiel gecodeerd is en deze optie is uitgeschakeld, is codering van reservekopieën vereist en wordt codering toegepast door iTunes. Profielen die met Profielbeheer op het apparaat zijn geïnstalleerd, worden nooit gecodeerd.

Forceer beperkte reclametracking

Als deze optie is uitgeschakeld, kunnen apps de reclame-ID (een niet-permanente apparaat-ID) gebruiken voor gepersonaliseerde reclame.

Sta wissen van alle inhoud en instellingen toe (alleen beheerd)

Als deze optie is uitgeschakeld, kunnen gebruikers hun apparaat niet wissen en kunnen ze de fabrieksinstellingen van het apparaat niet herstellen.

Sta gebruikers toe niet-vertrouwde TLS-certificaten te accepteren

Als deze optie is uitgeschakeld, wordt gebruikers niet gevraagd of ze certificaten willen vertrouwen die niet kunnen worden gecontroleerd. Deze instelling geldt voor Safari-, Mail-, Contacten- en Agenda-accounts. Als deze optie is ingeschakeld, worden alleen certificaten met vertrouwde rootcertificaten automatisch geaccepteerd. Zie het Apple Support-artikel Lijst met beschikbare, vertrouwde rootcertificaten voor informatie over het bekijken van de rootcertificaten die in iOS worden geaccepteerd.

Sta automatisch bijwerken vertrouwensinstellingen certificaten toe

Als deze optie is uitgeschakeld, kunnen de vertrouwensinstellingen van certificaten niet automatisch worden bijgewerkt.

Sta toe dat makers van nieuwe bedrijfsapps worden vertrouwd

Als deze optie is uitgeschakeld, kunnen gebruikers niet toestaan dat makers van nieuwe bedrijfsapps worden vertrouwd, waarmee wordt voorkomen dat apps van deze makers worden geopend.

Sta installatie van configuratieprofielen toe (alleen beheerd)

Als deze optie is uitgeschakeld, kunnen gebruikers niet handmatig configuratieprofielen installeren.

Sta aanpassen van accountinstellingen toe (alleen beheerd)

Als deze optie is uitgeschakeld, kunnen gebruikers geen nieuwe accounts aanmaken en hun gebruikersnaam, hun wachtwoord en andere instellingen van hun account niet wijzigen.

Sta wijziging mobiele-datainstellingen van apps toe (alleen beheerd)

Als deze optie is uitgeschakeld, kunnen gebruikers niet zelf instellen voor welke apps mobiele data mogen worden gebruikt.

Sta wijziging van Zoek mijn vrienden toe (alleen beheerd)

Als deze optie is uitgeschakeld, kunnen gebruikers de instellingen in de app Zoek mijn vrienden niet wijzigen.

Sta aanpassen van toegangscode toe (alleen beheerd)

Als deze optie is uitgeschakeld, kunnen gebruikers de ingestelde toegangscode niet wijzigen.

Sta aanpassen van apparaatnaam toe (alleen beheerd)

Als deze optie is uitgeschakeld, kunnen gebruikers de apparaatnaam niet wijzigen (zoals weergegeven in 'Instellingen' > 'Algemeen' > 'Info').

Sta wijzigen Touch ID-vingerafdrukken toe (alleen beheerd)

Als deze optie is uitgeschakeld, kunnen gebruikers geen Touch ID-gegevens toevoegen of verwijderen.

Sta wijzigen van beperkingen toe (alleen beheerd)

Als deze optie is uitgeschakeld, kunnen gebruikers geen eigen beperkingen op hun apparaat instellen.

Sta aanpassen van achtergrond toe (alleen beheerd)

Als deze optie is uitgeschakeld, kunnen gebruikers de achtergrond voor het toegangsscherm en het beginscherm niet aanpassen.

Sta koppeling met non-Configuratorhosts toe (alleen beheerd)

Als deze optie is uitgeschakeld, kunnen gebruikers hun iOS-apparaat alleen koppelen met de Mac waarop Apple Configurator 2 is geïnstalleerd en waarop het apparaat het eerst werd beheerd.

Sta documenten uit beheerde bronnen toe op onbeheerde locaties

Als deze optie is uitgeschakeld, kunnen documenten die zijn aangemaakt in of gedownload van beheerde bronnen, niet worden geopend op onbeheerde locaties.

Sta documenten uit onbeheerde bronnen toe op beheerde locaties

Als deze optie is uitgeschakeld, kunnen documenten die zijn aangemaakt in of gedownload van onbeheerde bronnen, niet worden geopend op beheerde locaties.

Behandel AirDrop als een onbeheerde bestemming

Als deze optie is ingeschakeld, wordt AirDrop niet als optie weergegeven in een beheerde app. Deze optie is standaard uitgeschakeld.

Sta Handoff toe

Als deze optie is uitgeschakeld, kunnen gebruikers Handoff niet gebruiken met hun Apple apparaten.

Sta Spotlight-suggesties toe

Als deze optie is uitgeschakeld, worden in Spotlight geen zoekresultaten van het internet weergegeven.

Sta naar Apple versturen van info over werking en gebruik toe

Als deze optie is uitgeschakeld, kunnen gebruikers niet instellen dat ze diagnostische informatie naar Apple willen versturen.

Sta ontgrendelen apparaat met Touch ID toe

Als deze optie is uitgeschakeld, moeten gebruikers een toegangscode invoeren om het apparaat te ontgrendelen.

Sta wijzigen Touch ID-vingerafdrukken toe (alleen beheerd)

Als deze optie is uitgeschakeld, kunnen gebruikers geen Touch ID-gegevens toevoegen of verwijderen.

Forceer polsdetectie horloge

Als deze optie is ingeschakeld, wordt Apple Watch automatisch vergrendeld wanneer het horloge wordt verwijderd van de pols van de gebruiker. Het apparaat kan worden ontgrendeld met de toegangscode of de gekoppelde iPhone. Deze optie is standaard uitgeschakeld.

Sta koppeling met Apple Watch toe (alleen beheerd)

Als deze optie is uitgeschakeld, kunnen gebruikers hun beheerde iPhone niet met hun Apple Watch koppelen.

Toegangscode vereist voor eerste AirPlay-koppeling

Als deze optie is uitgeschakeld, hoeft er geen toegangscode te worden ingevoerd wanneer een apparaat voor het eerst wordt gekoppeld voor AirPlay. Deze optie is standaard ingeschakeld.

Sta suggesties bij typen toe (alleen beheerd)

Als deze optie is uitgeschakeld, worden er geen suggesties aangeboden tijdens het typen.

Sta toetscombinaties toe (alleen beheerd)

Als deze optie is uitgeschakeld, kunnen gebruikers geen toetscombinaties gebruiken.

Sta autocorrectie toe (alleen beheerd)

Als deze optie is uitgeschakeld, zien gebruikers geen suggesties voor autocorrectie.

Sta spellingcontrole toe (alleen beheerd)

Als deze optie is uitgeschakeld, worden mogelijke spelfouten niet rood onderstreept.

Sta definities zoeken toe (alleen beheerd)

Als deze optie is uitgeschakeld, kunnen gebruikers niet dubbel tikken om de definitie van een woord op te zoeken.

Toon Wallet-berichten op toegangsscherm

Als deze optie is uitgeschakeld, moeten gebruikers het apparaat ontgrendelen om Wallet te kunnen gebruiken.

Toon bedieningspaneel op toegangsscherm

Als deze optie is uitgeschakeld, kunnen gebruikers niet omhoog vegen om het bedieningspaneel weer te geven.

Toon berichtencentrum op toegangsscherm

Als deze optie is uitgeschakeld, ontvangen gebruikers geen berichten wanneer het scherm is vergrendeld.

Toon dagweergave op toegangsscherm

Als deze optie is uitgeschakeld, kunnen gebruikers niet omlaag vegen om Berichtencentrum weer te geven via de dagweergave in het toegangsscherm.

Beperkingen voor apps

Instelling

Beschrijving

Sta gebruik van iTunes Store toe

Als deze optie is uitgeschakeld, wordt de iTunes Store uitgeschakeld en wordt het iTunes Store-symbool uit het beginscherm verwijderd. Gebruikers kunnen geen voorvertoningen weergeven en geen materiaal kopen of downloaden.

Sta News toe (alleen beheerd)

Als deze optie is uitgeschakeld, kunnen gebruikers de News-app niet gebruiken.

Sta podcasts toe (alleen beheerd)

Als deze optie is uitgeschakeld, kunnen gebruikers geen podcasts downloaden.

Sta gebruik van Game Center toe (alleen beheerd)

Als deze optie is uitgeschakeld, worden de Game Center-app en het Game Center-symbool verwijderd.

Sta games met meerdere spelers toe (alleen beheerd)

Als deze optie is uitgeschakeld, kunnen gebruikers geen games met meerdere spelers spelen in Game Center.

Sta toevoeging van Game Center-vrienden toe

Als deze optie is uitgeschakeld, kunnen gebruikers geen vrienden vinden en toevoegen in Game Center.

Sta gebruik van Safari toe

Als deze optie is uitgeschakeld, wordt de webbrowser-app Safari uitgeschakeld en wordt het appsymbool uit het beginscherm verwijderd. Gebruikers kunnen ook geen webknipsels openen.

Schakel automatisch vullen in

Als deze optie is uitgeschakeld, onthoudt Safari niet wat gebruikers in webformulieren invullen.

Forceer fraudewaarschuwing

Als deze optie is ingeschakeld, probeert Safari te voorkomen dat de gebruiker websites bezoekt die bekend staan als frauduleus of gecompromitteerd. Deze optie is standaard uitgeschakeld.

Schakel JavaScript in

Als deze optie is uitgeschakeld, wordt in Safari alle JavaScript-code op websites genegeerd.

Blokkeer pop-ups

Als deze optie is uitgeschakeld, worden in Safari geen pop-ups geblokkeerd. Deze optie is standaard ingeschakeld.

Accepteer cookies

Hiermee stelt u het cookiebeleid in Safari in. U kunt ervoor kiezen om altijd alle cookies te weigeren of te accepteren, alleen cookies van geopende websites te accepteren of alleen cookies te accepteren van websites die de gebruiker bezoekt. Deze optie is standaard ingesteld op 'Altijd'.

Autonome één-app-modus

(Geldt alleen voor beheerde apparaten.)

Het gebruik van bepaalde apps in de één-app-modus toestaan.

Beperkingen voor media-inhoud

Instelling

Beschrijving

Mediabeperkingen

Selecteer een regio voor beoordelingen en selecteer vervolgens de maximaal toegestane beoordelingen voor films, tv-programma's en apps.

Sta afspelen van expliciete muziek, podcasts en iTunes U toe

Als deze optie is uitgeschakeld, worden expliciete muziek en video's verborgen die via de iTunes Store zijn aangeschaft of in iTunes U worden aangeboden. Expliciet materiaal dat via de iTunes Store wordt verkocht of via iTunes U wordt gedistribueerd, wordt als zodanig aangeduid door de aanbieders van het materiaal, zoals platenmaatschappijen.

Sta expliciet seksueel materiaal uit iBooks Store toe

Als deze optie is uitgeschakeld, wordt expliciet seksueel materiaal dat via de iBooks Store is aangeschaft, verborgen. Expliciet materiaal dat via de iBooks Store wordt verkocht, wordt als zodanig aangeduid door de aanbieders van het materiaal.