Instellingen voor OS X Server-accounts

Gebruik deze payload om OS X Server-instellingen op te geven die het mogelijk maken om een iOS-apparaat als document-repository te gebruiken.

Opmerking: Gebruik de payload voor OS X Server-accounts voor iOS-configuratieprofielen voor apparaten, gebruikers en gebruikersgroepen. Zie Informatie over profielen en payloads en Tips voor payloads voor meer informatie.

U kunt een OS X Server-account zo configureren dat gebruikers documenten kunnen weergeven, bewerken, opslaan en verplaatsen vanaf hun iOS-apparaat.

De volgende instellingen kunnen worden opgegeven:

Instelling

Beschrijving

Accountbeschrijving

Deze tekst wordt op het iOS-apparaat als naam weergegeven.

Hostnaam

De hostnaam van de server.

Gebruikersnaam

De naam van de gebruiker.

Wachtwoord

Het wachtwoord voor de gebruiker (optioneel).

Poort documentserver

De poort op OS X Server via welke de verbinding tot stand wordt gebracht (optioneel).